Sedix

Sedix är ett naturligt växtbaserat läkemedel som används vid lindriga problem av insomningsbesvär. Många svenskar finner att deras sömn blir lidande av stress och oro. Därför så prövar många Sedix för att få rätsida på sin sömn. Sedix är utvecklat av norska Sana Pharma.

sedix

Vad innehåller Sedix?

Sedix innehåller ett torkat extrakt av passionsblomma. Varje tablett innehåller:

  • 200 mg torrt extrakt Passiflora Incarnata L(passionsblomma)

Sedix naturmedel

Sedix är ett naturmedel som innehåller ett helt naturligt extrakt av passionsblomma. Det är ett naturligt sätt att sova.

Varför tar man Sedix?

Det finns en lång tradition kring Sedix. Sedix är känt för sin förmåga att lugna så därför tar många det för att minska nervös anspänningar eller för att hjälpa dig att somna.

Vem ska inte ta Sedix?

Om du är allergisk mot passionsblomma så bör du undvika Sedix för Sedix innehåller passionsblomma. För barn som är under 12 år så bör du undvika Sedix för Sedix påverkan på barn är ej studerad. Detsamma för kvinnor som är gravida.

Hur tar man Sedix?

Du tar Sedix enligt beskrivningen på bipacksedeln eller enligt råd från din läkare. Det kan alltid vara smart att fråga apotekspersonal eller läkare om du känner dig osäker.

Du tar 1 till 2 tabletter Sedix en halvtimme innan du tänker gå och lägga dig.

Om du tar Sedix för nervösa anspänningar så kan du ta 1-2 tabletter på morgonen och kväll.

Sedix kommentar

Sedix är ett populärt naturmedel för de som har svårt att sova eller för de som känner sig nervösa. Det är ett populärt naturmedel men det finns även många andra populära sömnmedel.

Sedix bieffekter och biverkningar

Sedix bieffekter och biverkningar

Sedix har inga kända biverkningar. Men om du upplever att du får biverkningar av Sedix så ska du prata med din läkare eller apotekspersonal. Inga biverkningar har rapporterats enligt FASS.