Vänderot

vänderot

Vänderot är en flerårig ört som växer över hela Europa och Asien. Ibland så kallas vänderot för valeriana eller läkevänderot. I Sverige så växer vänderot framförallt i södra Sverige.

Alla har svårt att somna in ibland då kan det vara bra med ett receptfritt sömtablett som Vänderot.

Blommorna är små och tätt sammanbundna i en vacker blomställning med en fantastisk doft.

I Sverige så har det funnits preparat gjorda på vänderot sedan 1930-talet. Det är bland Sveriges äldsta läkemedel. Vändel är muskepavslappnande och sänker aktiviteten i centrala hjärnsystemet.

Biverkningar av vänderot?

vänderot biverkningar

Vänderot är receptfritt eftersom det finns få biverkningar och att vänderot är snällt mot kroppen. En stor fördel med vänderot är att det inte är beroende framkallande eller vanebildande.

Biverkningar av vänderot är ovanliga och milda men du kan få huvudvärk, magbesvär eller yrsel.